COMISSIÓ NEGOCIADORA (23 de febrer del 2018)

De la reunió mantinguda amb l'empresa, l'acta de la qual podeu llegir ací, volem destacar:

1.- S'ha signat un acord per mantenir la prestació del servei de la Planta de Castelló amb la contractació temporal d'un segon torn de treball.

 

2.- Unitats comarcals PVPIF.

El proper dia 27 de febrer, dimarts de la setmana que ve, ens reunirem amb l'empresa per aclarir en quina situació es troba el personal. En principi partim de la idea que no hi ha causes que justifiquen una modificació substancial de les condicions de treball i que, per tal de garantir els drets del personal, cal negociar la ubicació de les bases i els desplaçaments.

De moment, s'ha acordat iniciar un primer procés d'adjudicació de vacants del concurs de mèrits (8 llocs).

 

3.- RIMASA.

L'empresa ha d'adequar el conveni col·lectiu. Hem fet una proposta sobre la Direcció de Planta de cara a la futura Relació de Llocs de Treball.

 

4.- Relació de Llocs de Treball.

S'ha iniciat un primer debat. Estem treballant sobre una proposta que us presentarem més endavant.

 

5.- Educadors ambientals.

L'empresa ha establert una data límit fins al 10 de març per resoldre el concurs.

 

6.- Registre telemàtic.

L'empresa ja disposa d'aquest registre. Imaginem que es farà una comunicació al personal per facilitar els registres d'entrada.

 

Salutacions.


COMISIÓN NEGOCIADORA (23 de febrero de 2018)

De la reunión mantenida con la empresa y cuya acta podéis leer aquí, queremos destacar:

1.- Se ha firmado un acuerdo para mantener la prestación del servicio de la Planta de Castellón con la contratación temporal de un segundo turno de trabajo.

 

2.- Unidades comarcales PVPIF.

El próximo día 27 de febrero, martes de la semana que viene, nos reuniremos con la empresa para aclarar en qué situación se encuentra el personal. En principio partimos de la idea que no hay causas que justifiquen una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y que, con el fin de garantizar los derechos del personal, es necesario negociar la ubicación de las bases y los desplazamientos.

De momento, se ha acordado iniciar un primer proceso de adjudicación de vacantes del concurso de méritos (8 puestos).

 

3.- RIMASA.

La empresa tiene que adecuar el convenio colectivo. Hemos hecho una propuesta sobre la Jefatura de Planta de cara a la futura Relación de Puestos de Trabajo.

 

4.- Relación de Puestos de Trabajo.

Se ha iniciado un primer debate. Estamos trabajando sobre una propuesta que os presentaremos más adelante.

 

5.- Educadores ambientales.

La empresa ha establecido una fecha tope hasta el 10 de marzo para resolver el concurso.

 

6.- Registro telemático.

La empresa ya dispone de este registro. Imaginamos que se hará una comunicación al personal para facilitar los registros de entrada.

 

Un saludo.

 

Comentaris (0)
Només usuaris registrats poden escriure comentaris!