COMISSIÓ SEGUIMENT SELECCIÓ DE PERSONAL/COMISSIÓ NEGOCIADORA (9 de març del 2018)

1. Selecció de personal.

S'han tractat els concursos de mèrits d'Educadors Ambientals (dijous 8 va eixir la publicació del llistat provisional de la baremació) i del Pla de Vigilància Preventiva.

Respecte a aquest últim, es farà una única cobertura de vacants i s'incorporarà en un altre procediment les vacants que resulten i les vacants de nova creació per a aquest any.

2. Acord ex-corretorns.

Es ratifica el contingut de l'acord i hem sol·licitat que es revise la situació de 2 persones mitjançant la compensació econòmica del desplaçament.

3. Relació de Llocs de Treball.

Es crearà una subcomissió passades les festes falleres.

4. Futur de l'Entitat. Règim jurídic.

De moment s'estan complint els terminis establerts per la Consellera en l'elaboració d'un document. Es pretén que durant el mes de maig es done participació als sindicats.

5. Canvis en les comandes.

La Direcció apunta que qualsevol modificació salarial en les encomanes ha de venir autoritzada prèviament per Pressupostos. Aquest és el cas per exemple del personal del Pla de Vigilància Preventiva. Esperem tenir notícies abans que acabe el present mes.

6. Personal Residus.

La setmana que ve es tractarà el gaudi dels assumptes propis i vacances.

7. Personal del Pla de Vigilància Preventiva.

A causa de les problemàtiques que s'estan produint es convocarà una reunió específica sobre aquest tema.

 

En aquest enllaç disposeu de les actes de les dues reunions.

Salutacions.


COMISIÓN SEGUIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL/COMISIÓN NEGOCIADORA (9 de marzo de 2018)

1. Selección de personal.

Se han tratado los concursos de méritos de Educadores Ambientales (el jueves 8 salió la publicación del listado provisional de la baremación) y del Plan de Vigilancia Preventiva.

Respecto a este último, se hará una única cobertura de vacantes y se incorporará en otro procedimiento las vacantes que resulten y las vacantes de nueva creación para este año.

2. Acuerdo ex-correturnos.

Se ratifica el contenido del acuerdo y hemos solicitado que se revise la situación de 2 personas mediante la compensación económica del desplazamiento.

3. Relación de Puestos de Trabajo.

Se creará una subcomisión pasadas las fiestas falleras.

4. Futuro de la Entidad. Régimen jurídico.

De momento se están cumpliendo los plazos establecidos por la Consellera en la elaboración de un documento. Se pretende que durante el mes de mayo se dé participación a los sindicatos.

5. Cambios en las encomiendas.

La Dirección apunta que cualquier modificación salarial en las encomiendas tiene que venir autorizada previamente por Presupuestos. Este es el caso por ejemplo del personal del Plan de Vigilancia Preventiva. Esperamos tener noticias antes de que acabe el presente mes.

6. Personal Residuos.

La semana que viene se tratará el disfrute de los asuntos propios y vacaciones.

7. Personal del Plan de Vigilancia Preventiva.

Debido a las problemáticas que se están produciendo se convocará una reunión específica al respecto.

 

En este enlace disponéis de las actas de las dos reuniones.

Un saludo.

 

Comentaris (0)
Només usuaris registrats poden escriure comentaris!